۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد

فراخوان جشنواره

بازدید 393

 

فراخوان

"جشنواره بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی و فضای مجازی "

تهران زمان نیمه دوم سال 98

 

 

جشنواره بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی و فضای مجازی به عنوان بزرگترین رویداد رقابتی سالم با هدف معرفی و تقدیر از آثار برتر تبلیغات دیجیتالی ، ارتقای کیفیت ت