۱۴۰۲ پنجشنبه ۱۱ خرداد

راهنمای تهیه پوستر

• پژوهشها نشان می دهند که اولین نکته¬ای که باعث می شود بیننده در مقابل یک پوستر بایستد و آن را بخواند جذابیت ظاهری آن است و سپس عنوان پژوهش. پوسترهای شلوغ و نامرتب، رنگهای تند و زننده و نامتوازن که منجر به تلاش فرد برای درک پوستر شود باعث افت جایگاه پوستر خواهد شد.

• در زیر عنوان پوستر مطالب زیر نوشته شود به صورت زیر هم: نام و نام خانوادگی تمامی نویسندگان به همراه افیلیشن تمامی نویسندگان، نام نویسنده مسئول، نام نویسنده اول، نام ارایه دهنده مقاله به صورت پوستر و ذکر عبارت: «ارایه به صورت پوستر». در صورت عدم تکمیل موارد فوق گواهی ارایه پوستر فقط به فردی ارایه خواهد شد که اطلاعات فوق درباره او کامل باشد.
• برای افرادی که مایلند با نویسندگان پوستر ارتباط برقرار کنند می توانید ای میل نویسندگان پوستر یا روش تماس با آنها را در آن بنویسید تا زمینه ای برای همکاریهای بعدی باشد.
• اگر کار شما حامی مالی داشته است آن را در پوستر ذکر کنید.
• اندازه پوستر 1 در 1.5 متر به صورت عمودی باشد. حاشیه های پوستر قرینه باشد و فونت آن به گونه ای باشد که از فاصله 5/1 متری قابل خواندن باشد.
• مطالب پوستر ساده، شیوا و روان باشد.