۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد

اهداف کلی

  • معرفی قوانین تجارت الکترونیک

- شیوه‌های نظارتی، مجوزها، ساماندهی سایت‌ها، نوآوری‌ها و ...

- شرایط رقابتی فعالان

- الگوهای کسب و کار مبتنی بر محتواها، خدمات (شبکه‌های اجتماعی مجازی، پیامک، ایمیل مارکتینگ) و شبکه‌ بازاریابی و تبلیغات دیجیتال

  • اهتمام به بازاریابی و تبلیغات دیجیتال

- عناصر و چالش‌های بازاریابی الکترونیک در فضایِ ارتباطات جمعی یک سویه

- حرکت رویکرد‌های ثابت و رسانه‌های 2 بعدی به فرآیندهای پویا و تعاملی در ایجاد