۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد

نخستین جشنواره بازاریابی و تبلیغات دیجیتال در فضای مجازی معطوف به توسعه تبلیغات کارآفرین بر بستر این فضا ( با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی) با هدف رقابت سالم و معرفی و قدردانی از آثار، کمک به ارتقای کیفیت تولیدات فضای مجازی و بهینه‌سازی فضای تبلیغات برگزار می‌شود .برگزاری این جشنواره مورد تایید دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و نماد این وزارت‌خانه به عنوان حامی جشنواره، موجب افتخار برگزارکنندگان شده است.

شرکت مبلغان یکتا