۱۴۰۱ یکشنبه ۱۶ مرداد
رشد سرمایه‌گذاری در واقعیت افزوده و مجازی

سرمایه‌گذاری در این تکنولوژی‌ها تا سال ۲۰۲۲ با متوسط رشد سالانه ۶/ ۶۹درصدی ادامه خواهد داشت

در این کتابخانه می‌توانید تبلت قرض گرفته و از پرینتر ۳ بعدی استفاده کنید

کتابخانه مرکزی جدید هلسینکی مجهز به فناوری‌های مدرن ازجمله پرینتر سه‌بعدی است. کاربران همچنین می‌توانند تبلت قرض گرفته و امور دیجیتالی خود را با آن انجام دهند.

ماهواره‌های مخابراتی رقیب اپراتورها

در آینده نزدیک ماهواره‌های مخابراتی باندپهن، رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند